Polityka Prywatności

 1. Polityka Cookies
  1. eSky.pl S.A. z siedzibą w Radomiu, 26-600, przy placu Jagiellońskim 8, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000383663, posługująca się numerem NIP: 948-19-87-199, o kapitale zakładowym w wysokości 990 471 PLN zwana dalej Operatorem, gwarantuje Użytkownikom stron www prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Operator informuje, że używa na stronach www technologii cookies (tzw. ciasteczek) oraz geolokalizacji.
  2. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie użytkownika. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają m.in.:
   1. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   2. dostosowanie zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizację korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb oraz używanego przez niego urządzenia.
   3. zbieranie anonimowych zbiorczych danych statystycznych, które pomagają lepiej poznać sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu. Umożliwia to ulepszanie Serwisu, jego struktury i zawartości zgodnie z oczekiwaniami Użytkowników.
  4. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  5. eSky.pl S.A. w ramach Serwisu wykorzystuje również mechanizmy podmiotów zewnętrznych, partnerów, reklamodawców; w szczególności są to funkcje społecznościowe Facebook i Google, co bezpośrednio wiąże się z zapisaniem w urządzeniu końcowym Użytkownika cookies tych podmiotów.
  6. W przypadku gdy oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym, Użytkownicy mogą w każdej chwili dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach używanej przeglądarki (dotyczy to każdego rodzaju cookies) lub usunąć te pliki ze swoich urządzeń. W przypadku usług geolokalizacyjnych Użytkownik wyraża bezpośrednią zgodę poprzez akceptację ustawień przeglądarki.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies może negatywnie wpłynąć na niektóre z funkcjonalności dostępnych na stronach internetowych Serwisu lub uniemożliwić ich stosowanie.
  8. Pliki cookies nigdy nie zawierają danych osobowych Użytkowników.
  9. Przechowywane informacje w formie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
 2. Polityka Ochrony Danych Osobowych
  1. Z poniższego tekstu („Polityka Ochrony Danych Osobowych”, dalej „Polityka ODO”) dowiesz się m.in. dla jakich celów i jak długo eSky.pl S.A. (dalej: Administrator danych) będzie przetwarzał Twoje dane osobowe. Dowiesz się, jakie kategorie podmiotów mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, a także z jakich praw możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Przygotowana Polityka jest ściśle związane z koniecznością stosowania nowych wymogów dotyczących przetwarzania danych, wynikających z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. rozporządzenia 2016/679, zwanego także RODO (dalej: Rozporządzenie).
  2. Polityka ODO jest częścią Polityki Prywatności eSky.pl S.A., która reguluje także kwestię wykorzystania plików cookies.
  3. Polityka ODO dotyczy danych zbieranych poprzez stronę internetową i aplikacją mobilną, jak również poprzez kontakt z Call Center.
  4. Administratorem Twoich danych osobowych – przetwarzanych w celach przedstawionych poniżej – jest eSky.pl S.A. z siedzibą w Radomiu, adres:Pl. Jagielloński 8,telefon: +40 31 100 5000 – dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych oraz z zagranicy,

   e-mail: iod@esky.com

  5. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych (dalej: Inspektor). Możesz kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, także w razie wątpliwości co do przysługujących Ci praw. Inspektor jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem UE lub prawem krajowym.
   Inspektor Ochrony Danych: Grzegorz Gawine-mail: iod@esky.com
  6. Inspektor ma następujące zadania:
   1. informowanie Administratora danych oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego Rozporządzenia oraz innych przepisów UE lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
   2. monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów UE lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk Administratora danych lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
   3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;
   4. współpraca z organem nadzorczym;
   5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
  7. Administrator danych zapewnia, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie będzie przetwarzał ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli Administrator danych będzie chciał przetwarzać Twoje dane osobowe w innych celach – niewskazanych poniżej – zostaniesz wtedy odrębnie poinformowany o tym nowym celu. Poniższa tabela przedstawia cele przetwarzania danych.
   Cel Podstawa prawna Długość przetwarzania (kiedy Twoje dane będą usunięte)
   Założenie konta w serwisie zgodnie z treścią regulaminu (dalej: Regulamin). W tym przypadku chodzi o przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do tego, abyś mógł założyć konto w serwisie www.esky.pl i korzystać z niego m.in. w celu weryfikacji prawidłowości danych czy przeglądu dokonanych transakcji. Założenie konta ma charakter zautomatyzowany. W przypadku problemów z założeniem konta możesz skontaktować się z Call Center. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 22 ust. 2 lit. a) RODO Przez okres świadczenia usługi konta, z tym, że gdyby nie doszło do założenia konta w serwisie lub po usunięciu konta, dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń.
   Zawarcia umowy o świadczenie usługi zgodnie z Regulaminem. Niezależnie od tego, czy założyłeś konto w serwisie www.esky.pl, czy jesteś niezarejestrowanym użytkownikiem, możesz zamówić usługę zgodnie z Regulaminem, np. zarezerwować bilet lub hotel. Dane osobowe zebrane w procesie zamówienia usługi będą przetwarzane (w tym np. udostępniane liniom lotniczym czy innym usługodawcom) po to, aby sfinalizować usługę.

   Do zawarcia umowy może dojść także poprzez Call Center Administratora danych.

   Do zawarcia umowy dochodzi w sposób zautomatyzowany.

   Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 22 ust. 2 lit. a) RODO Przez okres świadczenia usługi i do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń, z tym, że gdyby nie doszło do zawarcia umowy i świadczenia usługi zgodnie z Regulaminem lub po zakończeniu świadczenia usługi, dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń.
   Wykonania umowy o świadczenie usługi zgodnie z Regulaminem. Niezależnie od tego, czy założyłeś konto w serwisie www.esky.pl, czy jesteś niezarejestrowanym użytkownikiem, możesz zamówić usługę zgodnie z Regulaminem, np. zarezerwować bilet lub hotel. Dane osobowe zebrane w procesie zamówienia usługi będą przetwarzane (w tym np. udostępniane liniom lotniczym czy innym usługodawcom) po to, aby wykonać umowę.

   W toku zamawiania usługi możesz wybrać też opcje dodatkowe (zgodnie z Regulaminem), jeżeli wybierzesz te opcje, to Twoje dane będą także przetwarzane w celu wykonania tej dodatkowej usługi.

   Do wykonania umowy dochodzi w sposób zautomatyzowany, chyba że usługa realizowana jest poprzez Call Center.

   Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 22 ust. 2 lit. a) RODO Przez okres świadczenia usługi i do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń, z tym, że gdyby nie doszło do zawarcia umowy i świadczenia usługi zgodnie z Regulaminem lub po zakończeniu świadczenia usługi, dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń.
   W celu realizacji marketingu usług eSky. Jeżeli marketing będzie realizowany poprzez wysyłkę mailingu – zostaniesz poproszony o dodatkową zgodę – zob. poniżej. W tym przypadku wykorzystane zostaną dane osobowe uzyskane poprzez konto czy w trakcie procesu transakcyjnego i wykonywania usługi i przez ten czas. Wskazany cel może być także realizowany poprzez wyświetlenie spersonalizowanej reklamy na podstawie profilowania. Profilowanie to zgodnie z RODO oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się; Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Do czasu zgłoszenia sprzeciwu, a po zgłoszeniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych).
   W celu realizacji obowiązków publicznoprawnych (np. podatkowych) w związku zawarciem umowy o świadczenie usługi zgodnie z Regulaminem. Chodzi o realizację obowiązków spoczywających na Administratorze danych na mocy prawa polskiego Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO Do czasu przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych (m.in. podatkowych).
   W celu zapewnienia bezpieczeństwa w serwisie. Chodzi m.in. o zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do sieci łączności elektronicznej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu (zob. poniżej) lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń np. związanych z naruszeniem reguł bezpieczeństwa w serwisie -> w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   W celu realizacji analizy statystycznej, w tym finansowej, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora danych. Analiza dokonywana jest „ręcznie”. Celem analizy jest identyfikacja transakcji, które stanowią naruszenie umowy (bez zamiaru zapłaty) w celu dochodzenia praw przez Administratora danych. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń np. związanych z naruszeniem reguł bezpieczeństwa w serwisie -> w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   W celu przesyłania newslettera. W tym przypadku zostaniesz poproszony o dodatkową zgodę i podanie adresu e-mail. W tym przypadku wykorzystane zostaną dane osobowe uzyskane poprzez konto czy w trakcie procesu transakcyjnego i wykonywania usługi i przez ten czas. Wskazany cel może być także realizowany poprzez wyświetlenie spersonalizowanej reklamy na podstawie profilowania. Profilowanie to zgodnie z RODO oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się; Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Do czasu wycofania zgody, a po wycofaniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych).
   W celu przesyłania „alertów cenowych”. W tym przypadku zostaniesz poproszony o dodatkową zgodę i podanie adresu e-mail. W tym przypadku wykorzystane zostaną dane osobowe uzyskane poprzez konto czy w trakcie procesu transakcyjnego i wykonywania usługi i przez ten czas. Wskazany cel może być także realizowany poprzez wyświetlenie spersonalizowanej reklamy na podstawie profilowania. Profilowanie to zgodnie z RODO oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się; Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Do czasu wycofania zgody, a po wycofaniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych).
   W celu wyświetlania tzw. web push. W tym przypadku zostaniesz poproszony o dodatkową zgodę. Web push polega na tym, że w adresie przeglądarki pojawi się pytanie czy użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień webpush. Użytkownik ma możliwość zaakceptowania lub zablokowania powaidomień. Treść powiadomienia jest tworzona przez przeglądarkę bez możliwości ingerowania. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Do czasu wycofania zgody, a po wycofaniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych).
   W celu geolokalizowania na potrzeby przedstawienia spersonalizowanej reklamy. W tym przypadku zostaniesz poproszony o dodatkową zgodę. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Do czasu wycofania zgody, a po wycofaniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych).
   W celu wykonania obowiązków związanych z realizacją praw wskazanych w RODO. W tym przypadku dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do identyfikacji i weryfikacji tożsamości osoby żądającej. Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO W celu obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych.
   W celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z:

   – wykonaniem usługi zgodnie z Regulaminem (w tym zakresie, rozpatrywania reklamacji);
   – wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów RODO (aby móc wykazać zgodność z przepisami).

   W tym przypadku dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Przez okres przedawnienia roszczeń zarówno przysługujących względem Administratora danych, jak i przysługujących Administratorowi danych.
  8. Jeżeli Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać w siedzibie Administratora danych lub za pośrednictwem odpowiedniego formularza na stronie www.esky.pl (sekcja: Kontakt). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody. W przypadku wycofania zgody Administrator danych oceni, czy w dalszym ciągu ma podstawy do przetwarzania danych. Dalsze przetwarzanie danych w takim przypadku możliwe będzie do obrony przed roszczeniami (np. poprzez wykazanie, że prawo do wycofania zgody zostało zrealizowane) i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu.
  9. Pamiętaj, że za każdym razem, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zob. powyżej), czyli w przypadku tzw. uzasadnionego interesu Administratora danych, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych. Po wniesieniu sprzeciwu Administrator danych nie będzie mógł już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.Co istotne, w przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zob. powyżej) w celu marketingu usług eSky niezależnie od przyczyn zgłoszenia sprzeciwu – po zgłoszeniu sprzeciwu Administrator danych nie będzie mógł już przetwarzać danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu marketingu usług eSky, w zakresie, w jakim te dane były w tym celu przetwarzane.Sprzeciw można zgłosić w następujący sposób: w siedzibie Administratora danych lub za pośrednictwem odpowiedniego formularza na stronie www.esky.pl (sekcja: Kontakt).
  10. Oprócz prawa do wycofania zgody i zgłoszenia sprzeciwu przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
   Wskazane prawa możesz realizować w następujący sposób: w siedzibie Administratora danych lub za pośrednictwem odpowiedniego formularza na stronie www.esky.pl (sekcja Kontakt).
   Możesz także prostować dane, wchodząc na konto.
   Możesz także w każdej chwili usunąć konto po zalogowaniu się do Strefy Użytkownika zgodnie z Regulaminem lub poprzez złożenie wniosku w siedzibie Administratora danych lub za pośrednictwem odpowiedniego formularza na stronie www.esky.pl (sekcja: Kontakt).
  11. Dane osobowe będziemy pozyskiwać bezpośrednio od Ciebie (poprzez konto, w procesie transakcyjnym etc.). Z innych źródeł dane mogą być pozyskane wyłącznie w celu wykonania usługi. Chodzi o informację od podmiotów realizujących usługę, którą zamówiłeś (linii lotniczych, hoteli, etc.). Zakres danych obejmować będzie wyłącznie informacje niezbędne do potwierdzenia opłacenia zamówienia.
  12. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale konieczne celem realizacji ww. celów. W przypadku procesu zakładania konta i zawierania umowy o świadczenie usługi może z niej skorzystać każdy pełnoletni użytkownik z pełną zdolnością do czynności prawnych. Jeżeli rozmowa z Call Center będzie nagrywana zostaniesz o tym uprzednio poinformowany. W przypadku problemów z założeniem konta, zawarciem lub wykonaniem usługi możesz skontaktować się z Call Center.
  13. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji usługi zgodnie z Regulaminem są ujawniane podmiotom świadczącym na rzecz użytkownika wybraną przez niego usługę (w tym ich podwykonawcom), np. liniom lotniczym, hotelom, ubezpieczycielom, pośrednikom płatności, GDS (Global Distribution System) etc. Niezależnie od celu przetwarzania danych, dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i podwykonawcy (w tym firmy informatyczne) Administratora danych, z którymi zawarł on odpowiednie umowy powierzenia danych (odnośnie do szczegółów skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych). Dane osobowe mogą być przekazywane poza UE do podmiotów świadczących wybraną przez Ciebie usługę (np. linii lotniczych) tylko w celu realizacji tej usługi zgodnie z Regulaminem oraz przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń np. szyfrowania.
  14. Możesz zgłosić skargę do organu nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).